Chirurgia plastyczna

Plastic surgery


Plastic surgery is a medical specialty concerned with the correction or restoration of form and function. Though cosmetic or aesthetic surgery is the best-known kind of plastic surgery, most plastic surgery is not cosmetic;

Plastic surgery includes many types of reconstructive surgery, hand surgery, microsurgery, and the treatment of burns.

 

 

Plastic surgery includes many types of reconstructive surgery, hand surgery, microsurgery, and the treatment of burns. The most prevalent aesthetic/cosmetic procedures include:

-Breast augmentations (breast implant)

-Mastopexy (breast lift) -Buttock augmentation

-Buttock lift: lifting and tightening -Rhinoplasty (nose job)

-Otoplasty (ear surgery/ear pinning) -Rhytidectomy (face lift)- removal of wrinkles and signs of aging from the face

-Laser Skin Rejuvenation or Resurfacing:The lessening of depth in pores of the face

-Liposuction (suction lipectomy)-removal of fat deposits by traditional suction technique or ultrasonic energy to aid fat removal

-Brachioplasty (Arm lift)-reducing excess skin and fat between the underarm and the elbow


Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna

W Kriocentrum wykonujemy zabiegi z zakresu Medycyny Estetycznej i Chirurgi Ogólnej. Dr Kłos i dr Batijewski są autorami nowatorskiej metody leczenia hemoroidów falami radiowymi HemoRF. Zajmujemy się laserowym leczeniem żylaków EVLT oraz falami radiowymi EVRF. W Kriocentrum dysponujemy 8 rodzajami liposukcji: wodna BodyJet, ultradźwiękowa VaserLipo, NIL liposukcja rotacyjna, SmartLipo laserowa, klasyczna i inne.