Kardiologia

Kardiologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych), ich rozpoznawaniem i leczeniem. Kardiologia koncentruje się nie tylko na wrodzonych i nabytych chorobach serca, ale także zajmuje się naczyniami krwionośnymi.

W zakresie zainteresowań kardiologów mieści się więc cały układ krążenia i tzw. choroby sercowo-naczyniowe (ang. cardiovascular diseases) obejmujące m.in. nadciśnienie tętnicze.

Do specjalnych zadań i metod badań kardiologicznych zalicza się:

rozpoznanie i badanie wrodzonych i nabytych chorób serca,

układu krążenia, naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego

wsparcie i prowadzenie podczas rehabilitacji pacjentów z chorobami serca i układu krążenia i socjalno-medyczna ocena ich zawodowej odporności;

podstawowa intensywna opieka medyczna; badanie serca przy pomocy ultradźwięków (np. echokardiografia);

diagnostyczne cewnikowanie serca m.in. z koronarografią; wspólnie z innymi dziedzinami naukowymi interdyscyplinarne ustalenie wskazówek w procesach leczenia i ocena nuklearno-medycznych badań i metod leczenia chirurgicznego.Brak pozycji w tej kategorii