Warunki użytkowania portalu

 

WARUNKI UŻYTKOWANIA witryny HealthPoland.pl/HealthPoland.com

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi warunkami użytkowania.

PRZECZYTAJ TE WARUNKI UŻYTKOWANIA przed korzystaniem z tej witryny internetowej (strony).

Dziękujemy za odwiedzenie HealthPoland.pl/HealthPoland.com

Korzystanie z tej strony oznacza, że potwierdzasz, przeczytałeś, rozumiesz i akceptujesz następujące Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się co do tych Warunków użytkowania, to powinieneś zaprzestać korzystania z Witryny www.HealthPoland.pl/HealthPoland.com

HealthPoland.pl/HealthPoland.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie takich zmian na witrynie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona nie zawiera porad lekarskich a jedynie informacje ogólne.

HealthPoland.pl oraz HealthPoland.com ułatwia podróż i związane z tym usługi dla pacjentów, odwiedzających Polskę na leczenie.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że nie jesteśmy świadczeniodawcami ani doradcami usług medycznych.

§ Ograniczenia praw autorskich

 1. Wszystkie treści dostępne na lub w witrynie HealthPoland.pl są własnością HealthPoland.pl / i lub jej licencjodawców jak również znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub też inne prawa własności intelektualnej są chronione prawem autorskim.
 2. HealthPoland.pl nie daje uprawnienia do publicznego wyświetlania, pobierania, i przechowywania treści znajdujących się na tej witrynie.
 3. Nie jest dozwolone odtwarzanie z tej strony, wszelkich "informacji" (w tym również tekstu, logo, grafiki, zdjęcia, dźwięki, skrypty i animacji), w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody HealthPoland.pl

§ Linki do innych stron

 1. Strona zawiera linki do innych stron internetowych.
 2. Te linki stanowią wyłącznie udogodnienie dla użytkownika i nie stanowią zachęty dla wykorzystywania treści innej witryny internetowej.
 3. Jeśli korzystasz z tych linków ,oznacza to, że opuszczasz stronę HealthPoland.pl a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść stron trzecich i nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących ich praktyk ochrony prywatności a wszelkie informacje, produkty, lub dokładność jakichkolwiek materiałów znajdujących się na takich zewnętrznych stronach internetowych są własnością ich właścicieli.
 4. Korzystanie z innych stron internetowych jest zgodnie z warunkami korzystania z takich witryn.
 5. Jeśli zdecydujesz się na dostęp do dowolnej innej witryny internetowej, czynisz to na własną odpowiedzialność.

§ Poprawność informacji

 1. HealthPoland.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, poprawność i dokładność treści, które znajdują się na tej stronie.
 2. HealthPoland.pl nie udziela jednak żadnej gwarancji co do poprawności takich treści, które mogą być już nieaktualne w chwili dostępu i w obecnym czasie lub mogą również zawierać nieścisłości techniczne albo błędy drukarskie.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub zaniechania, lub brak aktualizacji zawartości stron znajdujących się w naszym portalu.
 4. Są to treści dostarczane nam przez tzw. "strony trzecie" czyli takich dostawców jak linie lotnicze, hotele, usługi turystyczne oraz dostawcy usług medycznych lub inne.

§ Zastrzeżenia

 1. Dostęp do strony HealthPoland.pl i informacji w niej zawartych jest dostarczana "TAK JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" bez żadnych gwarancji ani rękojmi.
 2. HealthPoland.pl nie gwarantuje aktualności, kompletności i aktualności za materiały obecne na tej stronie w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych poprzez tą stronę.
 3. Użytkownik wyrażnie potwierdza, że korzysta z witryny HealthPoland.pl na własne ryzyko.

§ Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W przypadku jakichkolwiek problemów ze stroną lub jej zawartością, Licencjobiorca potwierdza, że jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z witryny
 2. HealthPoland.pl lub dostarczyciele usług dla HealthPoland.pl nie ponoszą odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za korzystanie z witryny lub jej zawartości w tym błędów lub braków w jakiejkolwiek treści ani za żadne straty lub uszkodzenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z witryny HealthPoland.pl 
 3. W żadnym wypadku HealthPoland.pl lub też dostarczyciele usług znajdujących się na tej stronie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za przypadkowe szkody (w tym, między innymi urazy, stratę zysków, przerwanie działalności, utratę programów lub też innych danych) poprzez pośrednie i bezpośrednie korzystanie z witryny HealthPoland.pl/HealthPoland.com